Menu

Kvalitné dáta

Môžete mať dáta bez informácie, ale nemôžete mať informáciu bez dát.

Pomôžeme Vám s celým dátovým procesom -⁠ od zberu dát cez ich validáciu a aktualizáciu. Iba na základe kvalitných a aktuálnych dát môžete robiť tie správne rozhodnutia. Máme celý rad nástrojov, ktoré Vám pomôžu ľahko získavať aktuálne a úplné informácie a ušetriť veľa manuálnej práce na strane jednej a tiež zabezpečiť, aby Vaše dáta boli v systéme CRM aktuálne a v súlade s GDPR na strane druhej.

Zlé vstupy = zlé výstupy

Pokiaľ máte zlé dáta už na vstupe, nemožno očakávať správne dáta na výstupe. Základom je preto eliminovať manuálne zadávanie dát do CRM systému, ich zber automatizovať tak, aby obchodník vybral len názov firmy z našepkávača a ostatné údaje sa doplnili automaticky.

Máme na tento účel aplikáciu Našepkávač , ktorá pomôže zaistiť, že dáta na vstupe budú správne a že ich vyplnenosť bude 100%. Pri každej firme potom poznáte jej obrat, odbor, zisk, počet zamestnancov, aktuálne kontakty, webovú stránku, sociálne siete a mnoho ďalšieho.

Máte tak v CRM systéme aktuálne dáta, na základe ktorých sa môžete rozhodovať a navyše eliminujete manuálnu prácu obchodníkov. 

 
IČO a práca s ním

Ak nemáte v CRM systéme, alebo klientskej databáze pri každej firme IČO, potom pravdepodobne neustále riešite duplicity. Dáta sú zastarané, pretože nejdú aktualizovať a obchodník trávia veľa času zbytočnou administratívou. Našťastie máme nástroj, ktorý Vám s tým môže pomôcť, stačí nahrať názvy firiem a aplikácie Merk IČO doplní, a dáta rovno zaktualizuje, teda doplní aj obrat, počet zamestnancov, zisk, overené kontakty a ďalšie údaje. Vďaka tomu môžete ľahko vyčistiť svoj CRM systém a je to prvý krok na ceste k aktuálnym firemným dátam vo Vašich systémoch.

Aktualizácia dát

Dáta rýchlo starnú, denne zaznamenáme až 10.000 zmien pri firmách a živnostníkoch -⁠ zmena názvu, sídla, štatutárov, DIČ, kontaktných údajov, čísla účtov, prerušenie živnosti, likvidácia, insolvencie, zánik, alebo len aktualizácie zisku, obratu a podobne. 

Vieme tieto informácie ľahko napojiť na Váš CRM systém, účtovníctvo či iný systém, a dáta Vám udržiavame vždy aktuálne. Navyše môžeme posielať notifikácie, ak u Vášho klienta nájdeme hrozbu či novú príležitosť

Validácia dát

Vieme overiť, či je telefónne číslo dovolateľné, doručovacia adresa aktuálna, e-mailová adresa funkčná, webová stránka online a mnoho ďalšieho. Zaistíme tým, že sa Vaši obchodníci či kolegovia na call centre dovolajú, listy skutočne skončia v rukách adresátov a nie v koši a Vaše e-maily budú doručené. 

Ak teda máte dôležitý systém, alebo databázu klientov, sme tu a radi Vám pomôžeme. To všetko rýchlo a plne v súlade s GDPR. 

Legal compliance

Máte v CRM systéme dáta a nepoznáte ich pôvod, alebo nie ste schopní doložiť súhlas so spracovaním osobných údajov? Potom máte problém, s ktorým Vám môžeme pomôcť. Radi vykonáme dátový audit, ktorý určí, či sa jedná o citlivý osobný údaj či o všeobecný kontakt na právnickú osobu, ktorý je verejne dostupný a dostupnosť tohto kontaktu kontrolovať v aktuálnom čase.

Vyskúšať bezplatne
Vyskúšajte kvalitné dáta aj u Vás.