Menu

Data-Driven Sales

Začnite svoje B2B podnikanie od základov!
Objavte silu inteligentných dát a nových technológií.
full_page_1@2x
V spoločnosti Imper pomáhame B2B spoločnostiam rásť prostredníctvom predaja založeného na údajoch. Náš balík online nástrojov, automatizácie a analýzy údajov umožňuje spoločnostiam získavať nových klientov, udržať si existujúcich a predávať viac v správnom čase.

Rozumieme predajnému cyklu a dokážeme ho optimalizovať na dosiahnutie vašich cieľov. Poskytujeme riešenia na definovanie vášho cieľového trhu, vytváranie príležitostí, identifikáciu potrieb a uzatváranie obchodov. Vďaka nášmu prístupu založenému na údajoch môžete prijímať informované rozhodnutia a personalizovať predajnú komunikáciu s cieľom zvýšiť mieru konverzie.

Získajte náskok pred konkurenciou a pripravte svoje obchodné oddelenie na budúcnosť.

Analýza trhu

Pre podnikanie B2B je veľmi dôležité mať jasnú predstavu o trhu, na ktorom pôsobíte. Definovanie vášho cieľového trhu a pochopenie vašej pozície na ňom vám umožní získať nových zákazníkov a efektívnejšie plánovať vašu obchodnú stratégiu.

Naša analýza trhu zmapuje vašich klientov, konkurentov a trh a určí, v ktorých segmentoch ste štatisticky úspešnejší. Na základe týchto údajov budete presne vedieť, koho a kedy osloviť.

Výstupom analýzy trhu je:

  • Definícia cieľovej skupiny na základe existujúceho predaja.
  • Výpočet veľkosti trhu, jeho vývoja a vašej pozície na ňom.
  • Zoznam potenciálnych zákazníkov, pre ktorých model vyhodnotí maximálnu šancu na predaj na základe historických údajov.

Akvizície

Najnáročnejšou úlohou v podnikaní B2B je nájsť alebo vytvoriť nové príležitosti. Obchodné tímy strácajú veľa času hľadaním spoločností so špecifickými potrebami, ktoré by mohli byť potenciálnymi zákazníkmi. Preto sme vyvinuli inteligentné nástroje na identifikáciu takýchto príležitostí –⁠ eliminujeme tak nevýraznú časť predajného procesu.

Nové obchodné príležitosti netreba hľadať ani vytvárať, možno ich strojovo identifikovať pomocou inteligentných údajov.

Kvalitné LEADY z vašej webovej stránky

Len 4 % spoločností, ktoré prídu na vašu webovú stránku, sa vám ozvú. Povieme vám, koho ste prilákali z tých zvyšných 96 %. Aplikácia Leady identifikuje firemných návštevníkov vášho webu. Stačí si vybrať tých, ktorých ste prilákali najviac a patria do vašej cieľovej skupiny. 

Marketéri už nemusia nemusia zložito hľadať nových potenciálnych zákazníkov. Leady.cz im zabezpečí stály prísun kvalitných potenciálnych zákazníkov.

Vďaka analýze údajov a identifikácii spoločností s konkrétnymi potrebami môžeme priamo osloviť potenciálnych zákazníkov a ponúknuť im riešenia ich problémov alebo cieľov.
To znamená, že naši obchodníci nemusia tráviť čas hľadaním príležitostí, ale môžu sa sústrediť na samotné podnikanie a zvyšovanie svojej produktivity.

MERK – základný nástroj pre predaj a marketing

Merk je najobsiahlejšia a najaktuálnejšia databáza na trhu – máme informácie o každej firme v Českej republike a na Slovensku. Poznáme jej obrat, zisk, počet zamestnancov, odvetvie, rast či úpadok, ako dlho je na trhu alebo aký silný je jej marketing. Vieme tiež, aká je aktívna, ako je riadená, kto ju vlastní a mnoho ďalšieho.

Navyše môžete Merk prepojiť so svojím CRM, Slackom, Teams a ďalšími nástrojmi.

Imper nám v súčasnosti prináša desiatky potenciálnych zákazníkov denne a vďaka tomu môžeme maximálne využiť naše obchodné oddelenie.
Ondřej Synovec
CEO, Signi
 

IMPER NEWS –⁠
informačný kanál na mieru

S Imper News získate prehľad o dianí v odvetví, budete dostávať novinky o konkurencii a nájdete nové obchodné príležitosti.  

Získajte náskok vďaka trom pravidelným na mieru šitými správami:

  • Novinky na trhu
  • Potenciál rastu
  • Denný prehľad najdôležitejších správ

Aktuálne CRM, integrácia a automatizácia

Váš CRM je taký silný, aké silné sú údaje v ňom. Automatizujeme manuálne zadávanie údajov, riešime deduplikáciu a pravidelnú aktualizáciu, aby ste sa mohli spoľahnúť na výstupy z vášho CRM.

Vaše CRM a naše aplikácie prepojíme aj s inými systémami, aby všetko fungovalo automaticky. Nový kontakt sa zadá do CRM, vytvorí sa newsletter a personalizovaná ponuka, vyhraný obchod sa zadá do Slacku, vystaví sa faktúra a vytvorí sa úloha na realizáciu objednávky. Tu sa však automatizácia iba začína. S dátami dokážeme čarovať a radi vám ukážeme, ako na to.

Poďme sa spoločne pozrieť na to, ako posunúť vaše podnikanie B2B vpred.
Dohodnúť si schôdzku