Menu

Financie

Dátové riešenie špeciálne pripravená pre finančný trh.

Predstavte si, že o každom zákazníkovi či klientovi máte detailné informácie. Nielen základné dáta ako je IČO, adresa, alebo vlastníci, ale aj ich firemné bankové účty, údaje z účtovných závierok a hĺbkovú finančnú analýzu.

Detailné informácie

Od ARESu, cez register zmlúv až po LinkedIn. Vyvinuli sme cloudovú platformu, v ktorej sa prepájajú dáta z viac než 40 databáz firiem. Na jednom mieste nájdete detailné informácie o všetkých, ktorí v Čechách a na Slovensku podnikajú.

Finančná analýza

Merk ukazuje okrem celkového ratingu firiem tiež detailnú finančnú analýzu. Vďaka tomu poznáte nielen tržby, ziskovosť, aktíva / pasíva u väčšiny firiem, ale aj likviditu, rentabilitu, EBITDA alebo Taflerov index a mnoho ďalšieho. 

iPad Pro 9.7 White Mockup@1,5x
Vyskúšať bezplatne
Skúste naše dátové riešenia pre finančný trh.