Najčastejšie otázky

Ak máte ďalšie, kontaktujte nás.

V akých krajinách Leady funguje?

Systém vie identifikovať viac ako 4 milióny firiem vo viac ako 37 krajinách sveta. Len v ČR, SK v DE potom vie identifikovať aj menšie firmy a doplniť ďalšie informácie ako je obrat, telefón, kontaktné osoby a ďalšie.

Aké dáta Leady získajú?

V prvom rade je potrebné povedať, že my nebudeme disponovať vašimi dátami. Nikdy nezistíme kto je už vaším zákazníkom a kto len navštívil váš web. Všetky dáta/obraty, kontakty, počty zamestnancov, emaily atp. dávame do systému z vlastnej databázy a k vašej databáze prístup nemáme, ani ho nepotrebujeme. Zbierame nasledovné dáta: typ prehliadača, rozlíšenie, inštalované rozšírenia, fonty, typ zariadenia, farebná hĺbka, IP adresa a ďalšie.

Ako sú dáta zabezpečené? Obávame sa úniku dát, prípadne napadnutia našich stránok atď.

Získavame maximálne informácie o návštevníkoch webu a štatistické informácie s tým súvisiace. Máme vlastné zabezpečené servery, NDA so všetkými zamestnancami, ktorí majú prístup k štatistikám prehliadania. Všeobecné informácie o počte návštevníkov má množstvo ďalších subjektu: Google, váš ISP, správca webu a ide o informácie, z ktorých nemožno zistiť nič iné než aké firmy navštívili váš web a koľko užívateľov na web pristúpi.

Aj tieto informácie vnímame ako veľmi citlivé a dôverné. Zaväzujeme sa tieto informácie chrániť spôsobom akým chránime vlastné obchodné tajomstvo. Je možné uzavrieť NDA, kedy nesieme priamu finančnú zodpovednosť za možný únik akejkoľvek informácie. Prístup k dátam je obmedzený, len na nevyhnutné množstvo zamestnancov. Servery máme vlastné v zabezpečenej zóne s prístupom iba oprávnených a poverených osôb v rámci spoločnosti Imper. Spoločnosť má jasnú majetkovú štruktúru, transparentné Verejné obchodné podmienky tu: podminky.pdf. Medzi existujúcich užívateľov patrí ČEZ, Vodafone, Abra, Casablanca, Economia a tisíce ďalších firem, které nám dôverujú. Nemusíte mať obavy. Tu je návrh NDA.

Je to legálne?

Áno je. Tu je právny posudok, který potvrdzuje súlad s právnym poriadkom ČR vrámci aplikácie Leady.

Systém vie aké stránky navštevujem?

Sledujeme výhradne návštevy danej firmy, nie konkrétnych ľudí. Identifikujeme potrebu spoločnosti ako takej, nie súkromnú potrebu jednotlivca ako iné systémy.

Bude to fungovať aj keď nebudem surfovať na internete z práce, ale napríklad z domova či z mobilu?

Áno, bude to fungovať aj tak, aj keď nie všetky takéto návštevy zaregistrujeme.

Viete povedať aký pracovník navštívil stránky, ak nie k čomu to je?

Nie, len aká firma a koľko ľudí z danej firmy. Identifikujeme potrebu danej firmy, väčšina našich klientov má zvyčajne danú pozíciu, ktorá predáva - obchodný riaditeľ, IT, konateľ, nákupca, účtovník atp. Systém stavia na tom, že záujem pochádza obvykle od týchto osôb, aj keď návštevník môže byť niekto iný. Je to signál, že firma má nejakú potrebu. Funguje to, máme tisíce firemných užívateľov.

Dáta

  • 100 % firiem v SR a ČR
  • 650 458 overených čísiel
  • 2 245 484 osôb
  • Aktualizácia: dnes 6:35
  • Kvalita
Ďalšie aktuality

Aktuality